Kurumsal

Değerlerimiz

A+ A-

KURUMSAL DEĞERLERİMİZ:

1) Kurumsal Değerlerimiz

a. Dürüstlük

b. Güven

c. Saygı

2) Mesleki Yeterlilik

a. Müşteri Odaklılık

b. Sonuç Odaklılık

c. Yenilikçilik

d. Ekip Çalışması

e. Sürekli Gelişim

1. Kurumsal Değerlerimiz Üzerine Görüşlerimiz:

1.a Dürüstlük: Mesleki ve ticari tecrübemizin temeli olan dürüstlüğün, sürdürülebilir faaliyetin ve işbirliklerin kaçınılmaz zemini olduğu görüşündeyiz.

1.b. Güven: Müşteri, tedarikçi ve çalışanlarımızla olan ilişkimizde, önyargısız güven üzerine kurduğumuz çalışma ortamının tüm taraflar için sağlam, verimli ve sürdürülebilir bir işbirliği ortamı oluşturduğuna inanıyoruz. Bunun sonucunda kuşku duymadan inanmanın ve güven ortamının yarattığı verimliliğin mutluluğunu ve onurunu paylaşıyoruz.

1.c. Saygı: Ürünlerimizi faydalarına sunduğumuz tüketicilerin, tedarikçilerimizin ve birlikte yaşadığımız toplumun ahlaki değerlerine önem verir, özen gösteririz. Her durumda birbirimizi anlamaya çalışır, sevgi duygusunun önemli çözüm aracı olduğunu düşünerek hak ve özgürlüklere saygı gösteririz.

Bu anlayışla faaliyette bulunduğumuz tüm çevrede haklı yerimizi alacağımıza inanıyoruz.

2. Mesleki Yeterliliğimiz Hakkındaki Düşüncelerimiz:

2.a Müşteri Odaklılık: Müşterilerimize değer verir, istek ve ihtiyaçlarını tam olarak anlamaya, sürdürülebilir şekilde karşılamaya çalışırız. Müşterilerimizin memnuniyeti bizim mutluluğumuzdur.

2.b Sonuç Odaklılık: Müşterilerimizin ihtiyaçlarını süreklilik anlayışı içinde takip etmek suretiyle faaliyetlerimizi etkili ve amaca yönelik yürütmekteyiz.

2.c Yenilikçilik: Faaliyet alanımız içindeki sektörlerde yerel ve global yenilikleri izleyerek, müşteri beklenti ve ihtiyaçlarını anlamaya gayret eder, ticari kararlarımızı bu yönde değerlendiririz.

2.d Ekip Çalışması: Hedeflerimizi gerçekleştirirken değerlerimizi koruyarak, sürekli gelişimin sağlanabilmesi için dayanışma içinde, saygılı ve paylaşımcı bir ekip çalışması yürütmekteyiz.

2.e Sürekli Gelişim: Yaşayan organizasyon olarak kullanmakta olduğumuz sistem ve araçların, hedeflediğimiz sürekli gelişimin işbirliği içinde olduğumuz tüm taraflara değer katmasını, gelişim ve değişimlerine katkı sağlamasını hedefliyoruz.