Kurumsal

Belgeler

A+ A-

Tüm faaliyetlerimizin şeffaf ve hesap verilebilirlik anlayışı ile yasa ve usullere uygun şekilde belgelendirilmesi, belge düzeninin, müşterilerimizin, tedarikçilerimiz ve ilişkili tüm tarafların faydasına olacak şekilde ve yasal süreleri sonuna kadar hizmete sunulması ve muhafaza edilmesi amacımızdır.